Pagrindinis

Atmintinė / Taisyklės

Atmintinė / Taisyklės

Atmintinė / Taisyklės

Vidaus tvarkos taisyklės

Prieš atvykstant poilsiauti ar pramogauti į Vilą „9Vėjai“, prašome susipažinti su tvarkos taisyklėmis.

Atvykimo – išvykimo laikas – sutartinis (būtina suderinti su vilos administratoriumi).

Svečiai privalo

Atvykę į vilą, sumokėti pilną sutartą nuomos kainą;

Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, vilos administratorius neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;

Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;

Užsisakius papildomas mokamas vilos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;

Prieš išvykstant iš vilos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes vilos administratoriui;

Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;

Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

Nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams žaisti arti vandens telkinio.

Draudžiama

Patalpose rūkyti;

Nešti į lauką vidaus baldus, taip pat perstatinėti teritorijoje esantį inventorių;

Nešti maistą ir gėrimus į miegamus kambarius apartamentuose, svečių name;

Be vilos administratoriaus leidimo atsivežti ir laikyti viloje šunis bei kitus gyvūnus.

Kita

Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio taisyklių;

Vilos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko šašlykinėje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;

Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;

Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą viloje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);

Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;

Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, kieme, pirtyje ar maudantis vandens telkinyje yra atsakingi patys poilsiautojai;

Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias;

Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;

Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.