Prieš atvykstant poilsiauti ar pramogauti į Vilą „9Vėjai“, prašome susipažinti su tvarkos taisyklėmis.


Vidaus tvarkos taisyklės:

Atvykimo – išvykimo laikas – sutartinis (būtina suderinti su vilos administratoriumi).

Svečiai privalo:

 • Atvykę į vilą, sumokėti pilną sutartą nuomos kainą;

 • Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, vilos administratorius neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;

 • Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;

 • Užsisakius papildomas mokamas vilos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;

 • Prieš išvykstant iš vilos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes vilos administratoriui;

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;

 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

 • Nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams žaisti arti vandens telkinio.

Draudžiama:

 • Patalpose rūkyti;

 • Nešti į lauką vidaus baldus, taip pat perstatinėti teritorijoje esantį inventorių;

 • Nešti maistą ir gėrimus į miegamus kambarius apartamentuose, svečių name;

 • Be vilos administratoriaus leidimo atsivežti ir laikyti viloje šunis bei kitus gyvūnus.

Kita:

 • Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio taisyklių;

 • Vilos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko šašlykinėje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;

 • Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;

 • Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą viloje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);

 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;

 • Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, kieme, pirtyje ar maudantis vandens telkinyje yra atsakingi patys poilsiautojai;

 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias;

 • Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;

 • Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.