Atmintinė

/Atmintinė
Atmintinė2017-04-28T12:39:26+00:00

Prieš atvykstant poilsiauti ar pramogauti į Vilą „9Vėjai“, prašome susipažinti su tvarkos taisyklėmis.


Vidaus tvarkos taisyklės:

Atvykimo – išvykimo laikas – sutartinis (būtina suderinti su vilos administratoriumi).

Svečiai privalo:

 • Atvykę į vilą, sumokėti pilną sutartą nuomos kainą;

 • Svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, vilos administratorius neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką;

 • Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis;

 • Užsisakius papildomas mokamas vilos paslaugas, už jas iš karto sumokėti;

 • Prieš išvykstant iš vilos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes vilos administratoriui;

 • Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei radijo ar televizijos aparatūros;

 • Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas;

 • Nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams žaisti arti vandens telkinio.

Draudžiama:

 • Patalpose rūkyti;

 • Nešti į lauką vidaus baldus, taip pat perstatinėti teritorijoje esantį inventorių;

 • Nešti maistą ir gėrimus į miegamus kambarius apartamentuose, svečių name;

 • Be vilos administratoriaus leidimo atsivežti ir laikyti viloje šunis bei kitus gyvūnus.

Kita:

 • Laikytis priešgaisrinių ir saugaus elgesio taisyklių;

 • Vilos teritorijoje ugnį kurti galima tik tam įrengtoje laužavietėje ir lauko šašlykinėje. Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti paliekant laužavietę;

 • Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį;

 • Svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą viloje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);

 • Svečiui ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, paslaugos teikėjas už tai neatsako;

 • Už kitus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje, kieme, pirtyje ar maudantis vandens telkinyje yra atsakingi patys poilsiautojai;

 • Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats svečias;

 • Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą;

 • Pagrindinis užsakovas įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.

NUOTRAUKŲ ALBUMAI

Kontaktinė informacija

Girininkų kaimas, Knygnešio P. Varkalos g. 44
Rokų sen., Kauno raj. sav.

Phone: +370 686 32171

Mobile: +370 600 28653